Printer Friendly Version Konzularna nadležnost @ 19 September 2012 08:08 PM

Jurisdikciono područje koje pokriva Generalni konzulat:

MAKEDONIJA I TRAKIJA koje se sastoje od tri regije i trinaest okruga.

Regije su:

 • Trakija (Ksanti ),
 • Centralna Makedonija (Solun),
 • Istočna Makedonija (Kozani)

Okruzi su:

 • Evros (Aleksandropuli),
 • Ksanti (Ksanti),
 • Kavala (Kavala),
 • Halkidiki Solun (Solun),
 • Kilkisa (Kilkisa),
 • Imatija (Veria),
 • Janica (Janica),
 • Pela (Edesi),
 • Pieria(Katerini),
 • Kozani(Kozani),
 • Kastorija (Kastorija) ,
 • Kozan (Kozani),
 • Florina (Lerin) .