Printer Friendly Version Ulazak srpskih državljana u Grčku (ažurirano obaveštenje) @ 1 July 2020 04:34 PM
Državljanima Republike Srbije je dozvoljen ulazak u Republiku Grčku preko vazdušnog ili drumskog saobraćaja, na osnovu SL Republike Grčke (ΦΕΚ 2658/16.06.2020, Τεύχος Β'), uz primenu zajedničke ministarske odluke ministra finansija, ministra za razvoj i investicije, ministra zaštite građana, ministra za zapošljavanje i socijalna pitanja, ministra zdravlja, ministra unutrašnjih poslova, ministra infrastrukture i transporta, kao i ministra pomorstva i ostrvske politike pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020), kojom se odlučuje o laboratorijskom medicinskom pregledu i kućnoj samoizolaciji lica koja ulaze (u Republiku Grčku) iz inostranstva.
Što se drumskog saobraćaja tiče, moguć je ulazak samo preko graničnog prelaza ''Promahonas''.
Na osnovu SL Republike Grčke ΦΕΚ 2660/30.06.2020, Τεύχος Β΄, na snazi je ''privremena zabrana svih železničkih i drumskih veza sa Republikom Severnom Makedonijom, u cilju zaštite javnog zdravlja i suzbijanja daljeg širenja virusa COVID‐19 na teritoriji Republike Grčke. Na snazi je takođe zabrana ulaska na teritoriju Republike Grčke preko Republike Severne Makedonije''.
Gore navedene zabrane važe za period od 01.07.2020. do 15.07.2020.